• باشگاه مشتریان

برخی از قابلیت ها

نسخه 2.33

+ تمدید اشتراک اینترنت بصورت موقت (جدید)
+ دریافت اطلاعات اکانت
+ اطلاع از آخرین وضعیت اعتبار اینترنت پرسرعت
+ دریافت لیست آخرین ریز اتصالات و ترافیک مصرفی
+ دریافت هشدار میزان ترافیک اینترنت ، درصورت رسیدن به حد خاص
+ دریافت هشدار میزان اعتبار روز باقیمانده ، درصورت رسیدن به حد خاص