• باشگاه مشتریان

club app title mobile android app
android cafe bazar app
android direct download

ios app
ios pwa app


club app title
club app title

برخی از قابلیت ها

نسخه 5.01

+ تمدید و مدیریت اشتراک
+ مدیریت یکجای همه اشتراک های شما
+ فعالسازی و مدیریت امتیازات و هدایا
+ مدیریت کیف پول باشگاه
+ گزارش و ریز مصرف
و ...
android app ios app
android cafe bazar app ios pwa app
android direct download